לזרוב ושות'. משרד עורכי הדין שלך

 

 

08-6277002

054-7609302

פעילות פרו-בונו בנושאים בעלי עניין ציבורי חברתי                          

פעילות הפרו-בונו מתבצעת במשרד מאז ייסודו ומוטעמת בעשייתו ובהווייתו. המשרד הציב לו למטרה להיות מעורב בפעילות חברתית ובפעילות ציבורית, פרו בונו, ולפעול למען קידום מטרות חברתיות. המשרד פועל מתוך מחויבות לקהילה ולחברה ונוטל על עצמו פעילויות התנדבותיות מגוונות כחלק בלתי נפרד מפעילותו.